Most Fashionable
 • Kehinde Adeoti 49%, 173 votes
  173 votes 49%
  173 votes - 49% of all votes
 • Akinola Abdulakeem [Akin Omo Akin] 44%, 155 votes
  155 votes 44%
  155 votes - 44% of all votes
 • Murayofficial 6%, 22 votes
  22 votes 6%
  22 votes - 6% of all votes
 • Akinsaya Olwaseyi 2%, 6 votes
  6 votes 2%
  6 votes - 2% of all votes
Total Votes: 356
July 23, 2019 - July 27, 2019
Voting is closed